Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: grammar for IELTS
Từ khóa/ Chủ đề: giáo trình tiếng anh
Book grammar for IELTS
toefl-ielts-toeic
tiếng anh
văn phạm tiếng anh
Tóm tắt: he book is divided into 20 units. Each unit is divided into three parts
Người biên mục: PTH
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 272tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 23/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: