Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Từ điển kỹ thuật xây dựng và máy móc thiết bị thi công Anh-Pháp-Việt: Phần 2
Tác giả: Phạm Thái Vinh
Từ khóa/ Chủ đề: Từ điển
Từ điển xây dựng
Từ điển kỹ thuật
Kỹ thuật xây dựng
Tóm tắt: Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn Từ điển kỹ thuật xây dựng và máy móc thiết bị thi công Anh-Pháp-Việt. Từ điển đã xác định một bảng từ tiếng Anh phù hợp, một bảng từ tiếng Pháp tương ứng và một bảng từ tiếng Việt thích hợp. Trong nhiều trường hợp cần thiết, từ tiếng Việt có một định nghĩa ngắn gọn và đương đại, sẽ thuận tiện cho việc tra cứu.
Nhà xuất bản: Xây dựng
Người biên mục: NHH
Năm xuất bản: 2005
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 27/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: