Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Bách khoa hàng hải và đóng tàu
Tác giả: Đỗ Thái Bình
Từ khóa/ Chủ đề: Hàng hải
Đóng tàu
Thiết kế tàu
Thuật ngữ hàng hải
Kỹ thuật đóng tàu
Tóm tắt: Với các mục từ được sắp xếp theo thứ tự A, B, C tiếng Việt theo quy định của Viện ngôn ngữ Hà Nội, cuối ebook có các phụ lục (các mục từ sắp xếp theo chủ đề, các mục từ sắp xếp theo tên chủ đề bằng các thứ tiếng Anh, Hoa, Nga) như vậy sẽ giúp các bạn đọc có thể tìm những vấn đề cần biết theo nhiều cách khác nhau.
Ngôn ngữ: Vie
Số trang: 615 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 19/05/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: