Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Từ điển chức quan Việt Nam: Phần 1
Tác giả: Đỗ Văn Ninh
Từ khóa/ Chủ đề: Từ điển
Chức quan Việt Nam
Tóm tắt: Từ điển chức quan Việt Nam giúp chúng ta hiểu biết về nguồn gốc ra đời, nội dung hàm chứa trong mỗi chức danh không những chỉ giúp hiểu rõ hơn về vị trí, chức quyền của những nhân vật lịch sử mà còn giúp nghiên cứu về quan chế các thời và từ đó nghiên cứu về chính trị học, pháp luật học và nhiều môn khoa học liên quan khác. Nội dung tra cứu của tự điển được chia theo mẫu tự chữ cái la tinh và được chia thành 2 phần, Trong phần 1 sau đây sẽ bắt đầu từ chữ A đến chữ L. Mời bạn đọc tham khảo.
Nhà xuất bản: Thanh niên
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 28/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: