Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Từ điển Trái nghĩa - Đồng nghĩa Việt Nam: Phần 2
Tác giả: Dương Kỳ Đức(chủ biên)
Từ khóa/ Chủ đề: Từ điển
Từ đồng nghĩa
Từ trái nghĩa
Tóm tắt: Phần 2 ebook "Từ điển Trái nghĩa - Đồng nghĩa Việt Nam" gồm các từ đồng nghĩa và trái nghĩa với các từ từ vần E trở đi. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh học môn Tiếng Việt, các Việt kiều muốn tìm hiểu tiếng nói quê hương, người nước ngoài đang học tiếng Việt,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Nhà xuất bản: Giáo dục
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1994
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 206 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: