Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Danh thắng chùa Chiếu Hải Phòng
Từ khóa/ Chủ đề: Danh lam thắng cảnh
Du lịch
Chùa Chiếu
Hải Phòng
Tóm tắt: Chùa Phổ Chiếu (chùa Chiếu) thuộc xã Dư Hàng Kênh, huyện An Hải cũ, nay thuộc Phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng. Năm 1953, Sư Ngộ Chân Tử người làng Cao Mại, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đến đất này “trấn tích khai môn” xây dựng nên ngôi chùa và trụ trì tại đó.
Người biên mục: NVD
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 9 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 25/05/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: