Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PD/VT 05566 - Hải Phòng nửa thế kỷ chiến đấu xây dựng và phát triển (13/5/1955 - 13/5/2005)
Từ khóa/ Chủ đề: Hải phòng
Tài liệu tham khảo
Thời kỳ đổi mới
Nhà xuất bản: NXB. Hải Phòng
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2005
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 205 tr.
DEMO TRUONG TIN: 959.7
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/06/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: