Luận án tiến sĩ - Tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
123
SDH/TS 00045 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững cảng biển Hải Phòng
      SDH/TS 00045 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững cảng biển Hải Phòng

Tác giả: Ngô Đức Du
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.58 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa
      Huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Thanh Hóa

Tác giả: Đỗ Thị Hà Thương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.25 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/TS 00044 - A study on an automatic ship berthing based on artificial neural network controller using head-up coordinate system
      SDH/TS 00044 - A study on an automatic ship berthing based on artificial neural network controller using head-up coordinate system

Tác giả: Nguyen Van Suong
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.85 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/TS 00043 - Tối ưu hóa hệ thống vận tải gạo xuất khẩu của Việt Nam
      SDH/TS 00043 - Tối ưu hóa hệ thống vận tải gạo xuất khẩu của Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Liên
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.18 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luật biển Việt Nam
      Luật biển Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.11 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/TS 00009 - Simulation and optimization of cargo ship control system in case of the influence of sea wave disturbance
      SDH/TS 00009 - Simulation and optimization of cargo ship control system in case of the influence of sea wave disturbance

Tác giả: Nguyen Viet Thanh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 484.38 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/TS 00003 - Đánh giá tổn thất mới của các công trình biển trọng lực bằng bê tông cốt thép
      SDH/TS 00003 - Đánh giá tổn thất mới của các công trình biển trọng lực bằng bê tông cốt thép

Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 490.79 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/TS 00007 - Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống trạm phát điện tàu thủy
      SDH/TS 00007 - Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống trạm phát điện tàu thủy

Tác giả: Nguyễn Tiến Ban
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 341.11 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/TS 00006 - Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống nạp - thải khi thủy hóa động cơ diesel sông công họ D50
      SDH/TS 00006 - Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống nạp - thải khi thủy hóa động cơ diesel sông công họ D50

Tác giả: Nguyễn Đại An
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 678.44 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/TS 00008 - Design and simulation of non-linear adaptive control systems for cargo vessel autopilots
      SDH/TS 00008 - Design and simulation of non-linear adaptive control systems for cargo vessel autopilots

Tác giả: Nguyễn Cảnh Sơn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 549.68 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/TS 00010 - Design and optimization of fuzzy logic control for cargo ship in the case of uncompleted information
      SDH/TS 00010 - Design and optimization of fuzzy logic control for cargo ship in the case of uncompleted information

Tác giả: Le Quoc Dinh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 321.57 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/TS 00001 - Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ điều khiển truyền động nhiều động cơ cho chuyển động tàu thủy
      SDH/TS 00001 - Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ điều khiển truyền động nhiều động cơ cho chuyển động tàu thủy

Tác giả: Hoàng Xuân Bình
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 366.74 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luận án tiến sĩ tiếng Nga
      Luận án tiến sĩ tiếng Nga

Tác giả: Do Duc Luu
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 522.09 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luận án tiến sĩ tiếng Anh
      Luận án tiến sĩ tiếng Anh

Tác giả: Nguyen Minh Duc
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 589.94 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luận án tiến sĩ tiếng Nga
      Luận án tiến sĩ tiếng Nga

Tác giả: Dao Minh Quan
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 208.63 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luận án tiến sĩ tiếng Nga
      Luận án tiến sĩ tiếng Nga

Tác giả: Ha Xuan Chuan
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 617.71 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/TS 00037 - Luận án tiến sĩ tiếng Trung
      SDH/TS 00037 - Luận án tiến sĩ tiếng Trung

Tác giả: Bui Quoc Binh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 673.22 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123