Đề tài NCKH - Tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12345678
Tính toán động lực học cần trục container gắn trên nền đàn hồi xem container là vật rắn chuyển động song phẳng
      Tính toán động lực học cần trục container gắn trên nền đàn hồi xem container là vật rắn chuyển động song phẳng

Tác giả: Phạm Văn Triệu
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 480.11 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu sử dụng bê tông cốt sợi thủy tinh làm móng các công trình trụ điện trên biển
      Nghiên cứu sử dụng bê tông cốt sợi thủy tinh làm móng các công trình trụ điện trên biển

Tác giả: Trần Long Giang
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 629.07 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu đo dao động xoắn đường trục hệ trục diesel lai máy phát điện tại Viện nghiên cứu phát triển
      Nghiên cứu đo dao động xoắn đường trục hệ trục diesel lai máy phát điện tại Viện nghiên cứu phát triển

Tác giả: Đỗ Đức Lưu
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 666.12 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu phương pháp sử dụng hỗn hợp dầu diesel - nước để giảm nồng độ NOx trong khí xả của động cơ diesel
      Nghiên cứu phương pháp sử dụng hỗn hợp dầu diesel - nước để giảm nồng độ NOx trong khí xả của động cơ diesel

Tác giả: Trần Hồng Hà
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 378.55 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái phù hợp với điều kiện Việt Nam
      Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái phù hợp với điều kiện Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Hoàng Yến
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 459.34 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đánh giá hiệu quả của thiết bị phân ly dầu nước bằng phương pháp điện từ trường
      Đánh giá hiệu quả của thiết bị phân ly dầu nước bằng phương pháp điện từ trường

Tác giả: Trần Hữu Long
Ngô Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Hà
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 604.60 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chế tạo, nghiên cứu tính chất của vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/NANOSILICA
      Chế tạo, nghiên cứu tính chất của vật liệu tổ hợp LDPE/EVA/NANOSILICA

Tác giả: Vũ Minh Trọng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 484.25 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xây dựng bài toán tính năng của tàu bằng phần mềm NAPA
      Nghiên cứu xây dựng bài toán tính năng của tàu bằng phần mềm NAPA

Tác giả: Phạm Văn Ngọc
Lương Văn Thụ
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 305.01 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ứng dụng Unigraphics (NX) trong gia công trên máy CNC
      Ứng dụng Unigraphics (NX) trong gia công trên máy CNC

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lê
Nguyễn Văn Bách
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 427.48 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ứng dụng các phương trình Sanchez và tích hợp các quan hệ mờ để giải quyết các bài toán công nghệ đa mục tiêu
      Ứng dụng các phương trình Sanchez và tích hợp các quan hệ mờ để giải quyết các bài toán công nghệ đa mục tiêu

Tác giả: Lê Văn Cương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 279.24 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phương pháp tính toán thép ống thành mỏng tạo hình nguội sử dụng trong máy nâng chuyển
      Phương pháp tính toán thép ống thành mỏng tạo hình nguội sử dụng trong máy nâng chuyển

Tác giả: Phạm Đức
Phạm Thị Yến
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 639.93 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phân tích và mô phỏng động học robot 6 bậc tự do cấp phôi cho các máy phay CNC
      Phân tích và mô phỏng động học robot 6 bậc tự do cấp phôi cho các máy phay CNC

Tác giả: Hoàng Mạnh Cường
Nguyễn Đức Sang
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 435.29 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phân tích các đặc tính màng dầu bôi trơn ổ đỡ bằng phương pháp số
      Phân tích các đặc tính màng dầu bôi trơn ổ đỡ bằng phương pháp số

Tác giả: Nguyễn Vĩnh Hải
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 559.63 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678