Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái phù hợp với điều kiện Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hoàng Yến
Từ khóa/ Chủ đề: Đô thị sinh thái
Tóm tắt: Tổng quan về đô thị sinh thái. Nghiên cứu một số hệ thống đánh giá đô thị sinh thái trên thế giới. Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái phù hợp với điều kiện Việt Nam
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 50 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 23/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.