Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Mulders, Jef H
Giới thiệu lý thuyết tự động. Vol. 1/ Jef H. Mulders; Trần Đắc Sửu dịch
Malmô: Knxb, 1989
103 tr.; 28 cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vt 00578-9
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:LTTD1 00001-42
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vt 01526-8
Tổng số bản: 47
Số bản rỗi: 46 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Khí tượng thuỷ văn hàng hải / Nguyễn Sĩ Kiêm
Điều động tàu / Nguyễn Viết Thành ; Hđ: Lê Thanh Sơn
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận