Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyễn, Văn Doanh
Một số biện pháp để phát triển dịch vụ Logistics tại Công ty Cổ phần và Dịch vụ Logictics Đại Cồ Việt / Nguyễn Văn Doanh, Nguyễn Thị Thoa, Phạm Vũ Hà Vi; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan
Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019
54tr. ; 30cm
Call Number: 338 MÔT 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/TK 18323
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận