Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập kế toán tài chính / Nguyễn Đình Đỗ, Trương Thị Thuỷ chủ biên
H. : Tài chính, 2001
91tr. ; 25cm
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vt 02181-3, PD/VT 03750
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:KT-TC-BT 0001-57
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/Vt 00364-8
Tổng số bản: 66
Số bản rỗi: 64 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Tin học ứng dụng văn phòng / Phùng Văn Ổn
Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / Bộ giáo dục và đào tạo
Nguyên lý kế toán / Trần Quí Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận