Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Lều, Thọ Trình
Cơ học kết cấu. T. 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Lê Xuân Huỳnh, Nguyễn Văn Phượng
H. : Khoa học kỹ thuật, 2000
262tr. ; 28cm
Call Number: 620.1 CƠH(2) 2000
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vt 01648-9
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:CHKC2 00001-9, CHKC2 00021, CHKC2 00040, CHKC2 00043, CHKC2 00078, CHKC2 00080, CHKC2 00084, CHKC2 00091, CHKC2 00096, CHKC2 00106, CHKC2 00110-9
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vt 01454-5
Tổng số bản: 42
Số bản rỗi: 36 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVT%2001648-49%20-%20Co-hoc-ket-cau-T2-2000.pdf
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập sức bền vật liệu / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng
Cơ học. Tập 2, Động lực học / Đỗ Sanh
Sức bền vật liệu / Nguyễn Bá Đường, Hoàng Văn Thuỷ, Đỗ Thị Nhung, ..
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận