Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Thân, Ngọc Hoàn
Mô phỏng hệ thống điện tử công suất và truyền động điện / Thân Ngọc Hoàn
H. : Xây dựng, 2002
254tr. ; 27cm
Call Number: 621.37 MÔP 2002
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:MPDTCS 0001-43, MPDTCS 0045-96
Tổng số bản: 95
Số bản rỗi: 93 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Cơ sở lý thuyết mạch điện / Thân Ngọc Hoàn
Khí cụ điện / Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Nguyễn Tiến Tôn
Lý thuyết điều khiển tuyến tính / Nguyễn Doãn Phước
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận