Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 197 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Basic electric circuit theory : a one-semester text / I. D. Mayergoyz, W. Lawson . - San Diego : Academic Press, 1997 . - xiv, 449 p. : ill. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00499
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.319
 • 2 120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử / Nguyễn Trọng Đức . - H. : Thanh niên, 2007 . - 419tr. ; 21cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.381
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/120%20s%C6%A1%20%C4%91%E1%BB%93%20m%E1%BA%A1ch%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD.pdf
 • 3 AC Circuits and Power Systems in Practice / Graeme Vertigan . - 1st . - 1 online resource (592 pages)
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04052
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.31/33 23
 • 4 Advances in monolithic microwave integrated circuits for wireless systems : modeling and design technologies / Arjuna Marzuki, Ahmad Ismat Bin Abdul Rahim, and Mourad Loulou, editors . - Hershey, Pa. : IGI Global (701 E. Chocolate Avenue, Hershey, Pennsylvania, 17033, USA), ©2012 . - 1 online resource (345 pages) : illustrations, digital files
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.381
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/199.%20Advances%20in%20Monolithic%20Microwave%20Integrated%20Circuits%20for%20Wireless%20Systems%20Modeling%20and%20Design%20Technologies.pdf
 • 5 An introduction to semiconductor devices / Donald A. Neamen . - Boston; McGraw-Hill, 2006 . - 678 tr. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00397, SDH/LV 00398
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • 6 Analog circuit design : discrete & integrated / Sergio Franco . - New York : Mc Graw Hill, 2015 . - 847 p. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02835
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.381
 • 7 Analysis current characteristics flowing through mosfets used in dynamic circuit of controller / Vuong Duc Phuc . - 2018 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 56, tr.3-6
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 8 Applied formal verification / Douglas L. Perry, Harry D. Foster . - New York; McGraw-Hill, 2005 . - 237 tr. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01547
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.381
 • 9 Automatic Control:The power of feedback using MATLAB / Theodore E. Djaferis . - Boston : PWS, 1998 . - 144 tr.; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00043
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 10 Automobile certification series : Electrical / Electronic systems (A6) : ( ASE Test preparation) . - 5th ed. - Australia : Delmar Cengage Learning, 2012 . - 231p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02692, SDH/LT 02910
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2002692,%20SDHLT%2002910%20-%20Automobile%20certification%20series%20%20Electrical%20and%20Electronic%20systems%20(A6).pdf
 • 11 Basic electric circuits / Donald P. Leach . - 3rd ed. - New York : Wiley, 1984 . - xii, 834 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01794
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.319
 • 12 Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử. T. 1, Mạch điện cơ bản (Tính toán và mô phỏng với Matlab) / Hồ Văn Sung . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2010 . - 279tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04024, PD/VT 04025, PM/VT 06204-PM/VT 06206
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.381
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVT%2004024-25%20-%20BT-Co-so-ky-thuat-mach-dien-va-dien-tu-T.1.pdf
 • 13 Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử. T. 2, Mạch điện chức năng (Tính toán và mô phỏng với Matlab) / Hồ Văn Sung . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2010 . - 267tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.381
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/BT%20C%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20m%E1%BA%A1ch%20%C4%91i%E1%BB%87n%20&%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20T.2.pdf
 • 14 Bài tập điện kỹ thuật/ Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1994 . - 118 tr.: 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00857
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 15 Bài tập lý thuyết mạch điện. Tập 1 / Đoàn Đức Tùng ch.b; Đoàn Thanh Bảo, Lê Thái Hiệp . - H. : Xây dựng, 2018 . - 172tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06158, PD/VT 06159, PM/VT 08491, PM/VT 08492
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.31
 • 16 Bài tập tính ngắn mạch trong hệ thống điện / Ngô Minh Khoa . - H. : Xây dựng, 2018 . - 158tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05962, PD/VT 05963, PM/VT 08303, PM/VT 08304
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.319
 • 17 Bảo vệ các hệ thống điện/ Trần Đình Long . - H.: Khoa học kỹ thuật , 2000 . - 423 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01458, Pd/vt 01459, PD/VT 04063, PD/VT 04064, Pm/vt 03588-Pm/vt 03590, Pm/vt 03738-Pm/vt 03757, PM/VT 06112-PM/VT 06114
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 18 CDMA RF system engineering / Samuel C. Yang . - England : Artech House, 1998 . - 280 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00036
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/CDMA%20RF%20system%20Engineering.pdf
 • 19 CDMA systems engineering handbook Jhong Sam Lee . - London : Artech House / 1998 . - 1228 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00038
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/CDMA%20systems%20engineering%20handbook.pdf
 • 20 Circuit theory a compatational approach / W. Stephen . - London : KNxb, 1975 . - 679 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00601
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 21 Circuits : engineering concepts and analysis of linear electric circuits / A. Bruce Carlson . - New York : John Wiley & Sons, 1996 . - xix, 838 p. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01782
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.319
 • 22 Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử / Nguyễn Đức Chiến (ch.b), Nguyễn Văn Hiếu . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2014 . - 268tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 09691-PM/VT 09693
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 23 Cơ sở kỹ thuật điện : Cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử. T. 2, Mạch điện chức năng (Lý thuyết và bài tập giải sẵn với Matlab) / Hồ Văn Sung . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2008 . - 491tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.381
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/C%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20m%E1%BA%A1ch%20%C4%91i%E1%BB%87n%20&%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20LT-BT%20T.2.pdf
 • 24 Cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử. T. 1, Mạch điện cơ bản (Tính toán và mô phỏng với Matlab) / Hồ Văn Sung . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2010 . - 311tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04006, PD/VT 04007, PM/VT 06225-PM/VT 06227
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.381
 • 25 Cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử. T. 2, Mạch điện chức năng (Tính toán và mô phỏng với Matlab) / Hồ Văn Sung . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2010 . - 305tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04008, PD/VT 04009, PM/VT 06222-PM/VT 06224
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.381
 • 26 Cơ sở lý thuyết mạch điện : Dùng cho học sinh tại chức ngành điện, vô tuyến điện. Tập 2 / Bộ môn Đo lường - Cơ sở kỹ thuật điện. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội . - H.: Đại học Bách khoa, 1969 . - 360tr.; 28cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Co-so-ly-thuyet-mach-dien-T2-1969.pdf
 • 27 Cơ sở lý thuyết mạch điện/ PGS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn . - H.: Xây Dựng, 2003 . - 232 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: LTMD 00001-LTMD 00196, Pd/vt 02208-Pd/vt 02210
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 28 Design with operational amplifiers and analog integrated circuits / Sergio Franco . - New York : McGraw Hill, 2015 . - 715p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02844
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.381
 • 29 Điều khiển sản xuất tích hợp máy tính . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2016 . - 149tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 30 Điện tử công suất / Võ Minh Chính, Phạm Quốc Hải, Trần Trọng Minh . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004 . - 392 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02702, PD/VT 03741
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1 2 3 4 5 6 7
  Tìm thấy 197 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :