Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 54 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Logistics của chi nhánh công ty Cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương tại Hải Phòng (Vinatrans Hải Phòng) / Hoàng Thị Ngọc Anh; Nghd.: GS TS. Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 75 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01093
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu trường cao đẳng Hàng hải I / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01120
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 3 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ Logictics tại chi nhánh công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương(Vinatran) tại Hải Phòng / Trần Ngọc Dung ; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01105
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 4 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty Cổ phần vận tải xăng dầu Vipco / Trần Thị Lương; Nghd.: Dương Đức Khá . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10232
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 5 Biện pháp tăng cường quản lý vốn ODA đối với các dự án công trình giao thông tại ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng / Đỗ Hương Lệ Thương; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 97 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01112
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 6 Các chế độ mới vế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước/ Bộ tài chính . - H.: Knxb, 1992 . - 116 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vv 00028
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 7 Chế độ mới về quản lý tài chính trong đầu tư, xây dựng, đấu thầu/ Bộ tài chính . - H: Tài chính, 2001 . - 766 tr.; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02022
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 8 Civil engineering, engineering economics : review for the breadth/depth exam in civil engineering / Donald G. Newnan . - Austin, Tex. : Engineering Press, 2000 . - vi, 66 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01798
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 9 Corporate finance / Stephen A. Ross, Randolph W.Wester Field, Jeffrey Jaffe . - 7th ed. - Boston : MC Graw Hill, 2005 . - 942tr. ; 30cm + 01 CD ROM
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 01272
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 10 Đề xuất các biện pháp phát triển các tuyến vận chuyển hành khách bằng đường thủy của công ty cổ phần vận tải và du lịch Hải Phòng / Trần Thu Thủy; Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01111
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 11 Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam phục vụ các doanh nghiệp vận tải tại Hải Phòng / Vũ Minh Toàn; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01099
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 12 Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) trong giai đoạn 2010-2015 / Đàm Thị Thu Hà; Nghd.: TS. Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01124
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 13 Finance and leisure / Jan Whitehouse, Colin Tilley . - Longman, 1992 . - 191 p ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00519
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 14 Financial analysis with an electrolic calculator / Mark A. White . - 4th ed. - Boston : McGraw Hill, 2000 . - 152 tr. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00485
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 15 Fundamentals of financial management / Eugene F.Brigham, Joel F.Houston . - 8th edition. - Austrialia : Cengage Learning, 2015 . - 619p ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02241, SDH/LT 02242
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 16 Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần khu công nghiệp Đình Vũ / Vũ Thị Huê; Nghd.: PGS.TSKH. Nguyễn Văn Chương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01101
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 17 Hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam và những vấn đề cần lưu ý khi tổ chức thực hiện ở các doanh nghiệp / Phạm Thị Na;Nghd.: GS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2002 . - 108 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00080
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 18 Hoàn thiện công tác quản lý đào tạo nguồn nhân lực đi biển tại trường Đại học Hàng hải / Vũ Thị Thanh; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01107
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 19 Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty cổ phần vận tải biển Vinaship / Nguyễn Tuyết Minh; Nghd.: PGS.TS. Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01110
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 20 Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty cổ phần Vật Cách / Trần Duy Phúc; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 112 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01106
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 21 Hoàn thiện phương pháp xây dựng giá cước dịch vụ cảng biển Cảng Hải Phòng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế giai đoạn 2006 - 2010 / Lê Phương Linh; Nghd.: GS TS. Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 64 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00512
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 22 Hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần Vinalines logictics Việt Nam / Giang Thị Thùy Ninh; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 97 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01118
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 23 Một số biện pháp cơ bản hoàn thiện công tác lao động, tiền lương của Trường cao đẳng Hàng hải 1 / Đỗ Thị Vân Anh; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 102 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01427
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 24 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác bãi container của công ty cổ phần tiếp vận Biển Đông (Biendong Logicstic)- chi nhánh Hải Phòng / Lê Thị Bình Nguyên; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 66 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01123
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 25 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV vận tải biển Nam Triệu / Đào Thị Phượng; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 63b tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01116
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 26 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng / Nguyễn Thị Thủy; Nghd.: TS. Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 94 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01122
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 27 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ / Lương Anh Dũng; Nghd.: TS. Vũ Thế Bình . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01113
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 28 Một số biện pháp hoàn thiện công tác tham gia bảo hiểm hàng hải tại công ty TNHH MTV vận tải biển Nam Triệu / Bùi Thị Bích Ngọc; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01117
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 29 Một số biện pháp nâng cao hiệu qủa của hoạt động giao nhận hàng container tại công ty Cổ phần Vân Lan / Lê Thị Mai Phương; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 101 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10199
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 30 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy Việt Trì / Nguyễn Thành Đồng; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01121
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 1 2
  Tìm thấy 54 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :