Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Ứng dụng khai phá dữ liệu trong phân tích đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Hải Phòng
Tác giả: Bùi Thị Hương
Từ khóa/ Chủ đề: Kết quả học tập
Khai phá dữ liệu
Sinh viên
Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt: Khái quát phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu. Tìm hiểu một số kỹ thuật khai phá dữ liệu. Ứng dụng khai phá dữ liệu trong phân tích và đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học Hải Phòng
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
Người hướng dẫn: Trần Đăng Hoan
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 48 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Người hướng dẫn: Trần Đăng Hoan
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: