Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu khai phá dữ liêu, ứng dụng vào hệ thống phần mềm quản lý đảng viên tại Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Hải Phòng
Tác giả: Đỗ Trường Giang
Từ khóa/ Chủ đề: Đảng ủy khối doanh nghiệp
Hải Phòng
Hệ thống phần mềm
Khai phá dữ liệu
Quản lý đảng viên
Tóm tắt: Tổng quan về khai phá dữ liệu và thuật toán ID3 xây dựng cây quyết định. Thiết kế hệ thống. Xây dựng hệ thống thử nghiệm
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
Người hướng dẫn: Trần Thị Hương
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 64 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Người hướng dẫn: Trần Thị Hương
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: