Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu cách thức tấn công mạng wifi và đề xuất giải pháp chống tấn công mạng wifi ứng dụng tại trường Đại học Hàng hải Việt nam
Tác giả: Nguyễn Hoàng Thùy Trang
Từ khóa/ Chủ đề: Giải pháp
Mạng wifi
Tấn công mạng
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt: Cơ sở lý thuyết về mạng máy tính. Các cách thức tấn công mạng không dây (Wifi). Giải pháp chống tấn công mạng và thực nghiệm tại hệ thống mạng không dây Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
Người hướng dẫn: Nguyễn Cảnh Toàn
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 78 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Người hướng dẫn: Nguyễn Cảnh Toàn
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: