Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Bảo hiểm và giám định hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển
Tác giả: Đỗ Hữu Vinh
Từ khóa/ Chủ đề: Bảo hiểm
Giám định hàng hoá
Đường biển
Tóm tắt: Trình bày lịch sử bảo hiểm, nguồn gốc bảo hiểm, các nguyên tắc chính của bảo hiểm Hàng Hải,nêu một số nhận xét về công tác bảo hiểm. Giới thiệu một số điều khoản bảo hiểm Hàng Hải chính: Bảo hiểm hàng hoá của hội bảo hiểm Luân Đôn, thời hạn thân tàu, trách nhiệm dân sự của chủ tàu. Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu về công tác, kiến thức cơ bản, container, quy trình giám định tổn thất hàng hoá. Một số loại hàng tổn thất thường được yêu cầu giám định
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2003
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 378 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 01/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: