Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Logistics and Supply Chain Integration
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Logistics
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2007
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 289p.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 28/08/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: