Khoa Kinh tế - Tài liệu

 

Tìm thấy 12 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
Enterprise Resource Planning And Supply Chain Management
      Enterprise Resource Planning And Supply Chain Management

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.58 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Port Operations, Planning And Logistics
      Port Operations, Planning And Logistics

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.32 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Logistics And Suply Chain Management
      Logistics And Suply Chain Management

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Essentials of Management Information Systems
      Essentials of Management Information Systems

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.68 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Shipping And Logistics Management
      Shipping And Logistics Management

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.86 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Logistics and Supply Chain Integration
      Logistics and Supply Chain Integration

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.83 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Global Logistics New Directions in Supply Chain Management
      Global Logistics New Directions in Supply Chain Management

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.20 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marketing Logistis
      Marketing Logistis

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.64 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Logistics: An Introduction to Supply Chain Management
      Logistics: An Introduction to Supply Chain Management

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.31 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
City Logistics: Network Modelling n Intelligent Transport Systems
      City Logistics: Network Modelling n Intelligent Transport Systems

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.75 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Kinh tế lượng
      Bài giảng Kinh tế lượng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 805.45 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bảo hiểm và giám định hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển
      Bảo hiểm và giám định hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển

Tác giả: Đỗ Hữu Vinh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.33 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: