Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Ngô ,Thế Phong
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần kết cấu nhà cửa / Ngô Thế Phong, Lý Trần Cường, Trịnh Kim Đạm
H. : Khoa học và kỹ thuật, 1998
316tr. ; 28cm
Call Number: 624.1 KÊT 1998
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/vt 01153-4
Lib-Vimaru: Phòng mượn Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:KCBC1 0001-42
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/vt 02936-8
Tổng số bản: 47
Số bản rỗi: 46 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. T. 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Bài tập sức bền vật liệu / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng
Sức bền vật liệu / Nguyễn Bá Đường, Hoàng Văn Thuỷ, Đỗ Thị Nhung, ..
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận