Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: M&A from planning to integration: Executing acquisitionsand increasing shareholder value
Tác giả: Robert J. Borghese
Paul F. Bourgese
Từ khóa/ Chủ đề: Kinh tế
Tài chính
Tổ chức tài chính
Tóm tắt: M&A from planning to integration provides in-depth analysis and guidance for each stage of the M&A transaction. This step-by-step guide to"Doing the deal" is built around the authors' inno-vative M&A strategy guide, a walk-through of a tylical negotition
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 278 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: