Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Sri Lanka's rubber industry succeding in the global market
Tác giả: Richwan Ali
Douglas W. Lister
Yusuf A. Choudhry
Từ khóa/ Chủ đề: Chiến lược kinh doanh
Công nghiệp cao su
Tóm tắt: The world rubber economy. Major competitors in the global rubber market. Rubber: product - market system and competitive dynamics.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1997
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 102 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: