Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: The effects of hyper-inflation on accounting ratios: Finance corporate growth in industrial economies
Tác giả: Geoffrey Whittington
Ajit Singh
Victoria Saporta
Từ khóa/ Chủ đề: Kế toán
Kế toán tài chính
Kinh tế công nghiệp
Lạm phát
Tóm tắt: Adjusting company accounts for inflation. Adjusting the accounts of turkish on the variables in the two studies...
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1997
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 37 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: