Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Lập bảng tính với excel
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Excel
Microsoft Office
Tóm tắt: Giới thiệu phần mềm Excel được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về giới thiệu phần mềm Microsoft Excel; các thành phần của cửa sổ Excel; di chuyển trong cửa sổ bảng tính; làm việc với tập tin bảng tính.
Năm xuất bản: 2015
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 168 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 09/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: