Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Bài giảng Tin học văn phòng Microsoft Office Word Specialist
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Word 2010
Tóm tắt: Chia sẻ và duy trì tài liệu, định dạng nội dung tài liệu, bố cục trang và nội dung sử dụng lại, hình ảnh và đồ họa trong tài liệu, kiểm duyệt tài liệu, tham chiếu và Hyperlinks, trộn thư.
Năm xuất bản: 2015
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 143 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 09/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: