Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Các hàm trong Excel
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel
Hàm Excel
Tóm tắt: Giới thiệu đến người đọc cấu trúc, công dụng, tên các hàm trong Excel. Đây là tài liệu bổ ích để người đọc bổ sung kiến thức về Excel để vận dụng trong quá trình làm việc.
Năm xuất bản: 2015
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 70 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 10/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: