Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Chuyên đề Excel nâng cao (chuyên đề mừng sinh nhật GPE 7 tuổi)
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel
Tóm tắt: Chuyên đề Excel nâng cao gồm: Virus và một số vấn đề thường gặp khi làm việc với Excel, Ứng dụng macro trong việc sử dụng hàm tự tạo, Sử dụng chức năng Data Validation trong quản lý nhập liệu, Xây dựng và làm việc với đối tượng Table trong Excel 2007, Sử dụng các điều khiển nâng cao Control trong excel.
Năm xuất bản: 2013
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 128 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 10/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: