Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Căn bản Excel cho người làm kế toán
Tác giả: Đức Minh, Trương Hữu Nghĩa
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel 2003
Kế toán
Tóm tắt: Tổng quan về Excel 2003, nhập và chỉnh sửa dữ liệu worksheet, các vấn đề thiết kế khi làm việc, làm việc với các ô và dãy, làm việc với các công cụ định dạng, các file và các template, in ấn trong Excel, các công thức và hàm.
Nhà xuất bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 2015
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 649 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 10/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: