Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Tính toán kỹ thuật xây dựng trên Excel
Tác giả: Nguyễn Viết Trung chủ biên
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel
Kỹ thuật xây dựng
Tóm tắt: Các phép toán khoa học kỹ thuật thực hiện trên Excel, lập bảng tính toán khoa học kỹ thuật trên Excel, vẽ đồ thị theo dữ liệu và các hàm số trên Excel, sử dụng "Macro" và "Visual Basic for Applications", phân tích các số liệu thí nghiệm, lập các đường cong biểu diễn đồ thị.
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2012
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 248 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 10/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: