Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Excel formulas and functions for dummies
Tác giả: Ken Bluttman, Peter Aitken
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel
Tóm tắt: Excel is a complex program. Mastering the use of formulas and functions lets you use Excel to compute useful day-to-day information, such as calculating the true cost of credit card purchases or comparing 15-year and 30-year mortgage costs. This fun and friendly book demystifies Excel's built-in functions so you can put them to work.....You'll find step-by-step instructions on 150 of Excel's most useful functions, how they work within formulas, and how to use them to make your life easier.
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2010
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 372 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: