Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: How To Do Everything with Microsoft Office Excel 2003
Tác giả: Guy Hart-Davis
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel 2003
Tóm tắt: The most widely used spreadsheet application in the world, Excel is a key part of the Microsoft Office suite of applications. You can use Excel for anything from a small spreadsheet of household finances to monster databases of all your company’s products, customers, and sales. You can use Excel either on its own or together with the other Office applications. Excel 2003 builds on the many previous versions of Excel to deliver powerful functionality and many new features along with a slick and e
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
Năm xuất bản: 2003
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 377 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: