Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: How to use excel in analytical chemistry and in general scientific data analysis
Tác giả: Robert De Levie
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel
Tóm tắt: Spreadsheets provide one of the most easily learned routes to scientific computing. This book uses Excel®, the most powerful spreadsheet available, to explore and solve problems in general and chemical data analysis. It follows the usual sequence of college textbooks in analytical chemistry: statistics, chemical equilibria, pH calculations, titrations, and instrumental methods such as chromatography, spectrometry.
Nhà xuất bản: Cambridge University Press
Năm xuất bản: 2004
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 487 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: