Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Microsoft Office 2003 in 10 Simple Steps or Less
Tác giả: Micheal Desmond
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Office 2003
Tóm tắt: Introduction Microsoft Office is truly the Swiss army knife of personal computing. Packed with a host of applications, it seems there is little that Office cannot do. Document creation, e-mail and scheduling, spreadsheet and database management, desktop publishing, even Web design and image editing are all within the grasp of this comprehensive application suite
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2004
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 618 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: