Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Excel 2007 Dashboards & Reports for Dummies
Tác giả: Micheal Alexander
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel 2007
Tóm tắt: What’s the use of putting out reports that no one reads? Properly created dashboards are graphical representations that put data in a context for your audience, and they look really cool! How cool? You’ll find out when you see the dazzling examples in Excel 2007 Dashboards & Reports For Dummies. And, before long, everyone’s eyes will be riveted to your dashboards and reports too!
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2008
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 318 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: