Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Office 2010: All-in-one for Dummies
Tác giả: Peter Weverka
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Office 2010
Tóm tắt: This book is for users of Office 2010 who want to get to the heart of the program without wasting time. Don’t look in this book to find out how the different programs in the Office suite work. Look in this book to find out how you can get your work done better and faster with these programs. I show you everything you need to make the most of the different Office programs. On the way, you have a laugh or two.
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2010
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 786 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: