Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Pivot Table Data Crunching for Microsoft Office Excel 2007
Tác giả: Bin Jelen, Micheal Alexander
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel 2007
Tóm tắt: This book consolidates all the best functionality of pivot tables into one guide that provides you with a meaningful tutorial, offering practical solutions to day-to-day problems. Within just the first 2 chapters, you will be creating basic pivot tables, increasing productivity, and producing reports in minutes instead of hours. Within the first 6 chapters, you will learn how to use pivot tables to quickly highlight your top 10 customers or bottom 5 products in profitability; quickly create anal
Nhà xuất bản: Pearson Education
Năm xuất bản: 2007
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 338 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: