Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Microsoft Word 2010: Bible
Tác giả: Herb Tyson
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Word 2010
Tóm tắt: In-depth guidance on Word 2010 from a Microsoft MVP Microsoft Word 2010 arrives with many changes and improvements, and this comprehensive guide from Microsoft MVP Herb Tyson is your expert, one-stop resource for it all. Master Word's new features such as a new interface and customized Ribbon, major new productivity-boosting collaboration tools, how to publish directly to blogs, how to work with XML, and much more. Follow step-by-step instructions and best practices, avoid pitfalls, discover pra
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2010
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 941 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: