Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Microsoft Word 2010 For Dummies
Tác giả: Dan Gookin
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Word 2010
Tóm tắt: Dan Gookin gets you up to speed so you can get down to work with all the new features of Word 2010! Bestselling and quintessential For Dummies author Dan Gookin employs his usual fun and friendly candor while walking you through the spectrum of new features of Word 2010. Completely in tune with the needs of the beginning Word user, Gookin shows you how to use Word quickly and efficiently so that you can spend more time working on your projects and less time trying to figure out how to make Word
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2010
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 390 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: