Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hướng dẫn ôn thi sĩ quan máy tàu
Tác giả: Trần Hữu Nghị
Từ khóa/ Chủ đề: Ôn thi sĩ quan máy
Sĩ quan máy tàu
Tóm tắt: Chương trình và bộ câu hỏi thi trưởng ca buồng máy gồm 7 phần: Điện, đặc tính của động cơ, bộ điều tốc, nồi hơi và khai thác nồi hơi, dầu- nhiên liệu- nước, khai thác hệ thống động lực, phụ tùng dự trữ và thử nghiệm. Phụ lục là tóm tắt các công ước SOLAS 74,và MARPOL 73
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1992
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 582 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: