Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PD/VV 00863, PD/VV 03370 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ.Tập 2
Tác giả: Trần Hữu Nghị
Từ khóa/ Chủ đề: Hệ động lực
Hệ thống động lực tàu thuỷ
Tàu thuỷ
Tóm tắt: Gồm 71 câu hỏi về khai thác tuabin, nồi hơi, máy phụ, dầu mỡ, nước và một số câu hỏi khác
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1988
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 158tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.87
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: