Khoa Công nghệ thông tin - Tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12345
SDH/LT 02939-40 - Networking all - in - one for dummies
      SDH/LT 02939-40 - Networking all - in - one for dummies

Tác giả: Doug Lowe
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 65.69 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03396 - Applications for future internet
      SDH/LT 03396 - Applications for future internet

Tác giả:
Nhà xuất bản: Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.59 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Securing an IT Organization through governance, Risk Management, and Audit
      Securing an IT Organization through governance, Risk Management, and Audit

Tác giả: Ken Sigler, Dr. James L. Rainey, Dan Swanson
Nhà xuất bản: CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 26.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cloud computing networking: Theory, practice, and development
      Cloud computing networking: Theory, practice, and development

Tác giả: Lee Chao
Nhà xuất bản: CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 73.18 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Introduction to software engineering
      Introduction to software engineering

Tác giả: Ronald J. Leach
Nhà xuất bản: CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 38.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ethical IT innovation: A value-based system design approach
      Ethical IT innovation: A value-based system design approach

Tác giả: Sarah Spiekermann
Nhà xuất bản: CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 38.44 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tương tác người - máy
      Tương tác người - máy

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.27 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tự học nâng cấp máy tính cho người mới bắt đầu
      Tự học nâng cấp máy tính cho người mới bắt đầu

Tác giả: Lê Trường An
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.96 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tin học đại cương
      Tin học đại cương

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.62 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tin học đại cương
      Tin học đại cương

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thủ thuật tăng tốc máy tính
      Thủ thuật tăng tốc máy tính

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 38.63 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu tin học căn bản
      Tài liệu tin học căn bản

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.54 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sách hướng dẫn học tập tin học đại cương
      Sách hướng dẫn học tập tin học đại cương

Tác giả: Phan Thị Hà
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.60 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính
      Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính

Tác giả: Trần Quang Vinh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.26 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa và bảo quản máy tính
      Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa và bảo quản máy tính

Tác giả: Phạm Thanh Liêm
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.39 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn sử dụng máy vi tính một cách hiệu quả
      Hướng dẫn sử dụng máy vi tính một cách hiệu quả

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 32.54 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn lắp ráp máy tính
      Hướng dẫn lắp ráp máy tính

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 33.91 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống sản xuất tự động hóa tích hợp máy tính
      Hệ thống sản xuất tự động hóa tích hợp máy tính

Tác giả: Trần Trọng Minh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.59 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình vi xử lý và cấu trúc máy tính
      Giáo trình vi xử lý và cấu trúc máy tính

Tác giả: Ngô Diên Tập
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.27 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345