Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 02939-40 - Networking all - in - one for dummies
Tác giả: Doug Lowe
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Công nghệ thông tin
Giao diện máy tính
Mạng máy tính
Phương tiện truyền thông
Tóm tắt: This one handy book covers all the essentials you need to know about running a network. It explains how to set up and use a computer network, including installing network hardware, administration and security, TCP/IP, wireless networking, mobile networking, Windows Server 2012 reference, and managing Linux systems. Contents Introduction -- Networking basics -- Building a network -- Networking, administration and security -- TCP/IP and the Internet -- Wireless networking -- Mobile networking -- W
Nhà xuất bản: Wiley
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 879p.
DEMO TRUONG TIN: 004.6
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 07/03/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: