Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Information Technology for Management : Digital Strategies for Insight, Action, and Sustainable Performance
Tác giả: E. Turban, Linda Volonino, Gregory R. Wood
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Hệ thống thông tin quản lý
Tin học ứng dụng
Kỹ thuật số
Điện toán đám mây
Tóm tắt: Information Technology for Management by Turban, Volonino, and Wood engages students with up-to-date coverage of the most important IT trends today. Over the years, this leading IT textbook had distinguished itself with an emphasis on illustrating the use of cutting edge business technologies for achieving managerial goals and objectives. The 10th Edition continues this tradition with coverage of emerging trends in Mobile Computing and Commerce, IT virtualization, Social Media, Cloud Computing a
Nhà xuất bản: John Willey and Sons
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2015
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 354p.
DEMO TRUONG TIN: 005
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 09/02/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: