Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Marine Boilers
Tác giả: T.T.H. Elanagan
Từ khóa/ Chủ đề: Máy tàu
Nồi hơi tàu thuỷ
Tóm tắt: Stresses in boiler shells. Auxiliary boilers water tube boilers. Boiler mountings. Combustion of fuel in boilers. Boilers operation
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1990
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 120 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: