Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Diesel engines
Tác giả: A.J. Wharton
Từ khóa/ Chủ đề: Diesel tàu thuỷ
Động cơ tàu thuỷ
Tóm tắt: Engine types. Cycles and timing. Gas exchange processes. Engine parts. Operating systems. Safety and operation
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1991
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 130 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: