Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Practical ship hydrodynamics
Tác giả: Volker Bertram
Từ khóa/ Chủ đề: Động lực học
Tàu thủy
Thủy động lực học
Tóm tắt: Resistance and propulsion. Ship seakeeping. ship manoeuvring. Boudary element methods. Numerical example for BEM
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 270 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: